ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

ANGLEŠČINA Program od A1 - C1

Maratonska angleščina program po evropskih standardih in stopnjah A1, A2, B1, B2 ANGLEŠČINA PROGRAM 1 in 2   A1.1  Teme: Pozdravljanje, številke in abeceda, dnevi v tednu, izpolnjevanje obrazcev, predstavljanje ljudi, države […]

Maratonska angleščina program

po evropskih standardih in stopnjah A1, A2, B1, B2

angleščina program
angleščina program

ANGLEŠČINA PROGRAM 1 in 2   A1.1 

 • 1 A: Živjo!

Teme: Pozdravljanje, številke in abeceda, dnevi v tednu, izpolnjevanje obrazcev, predstavljanje ljudi, države in narodnosti

Slovnica: osebni zaimki, glagol biti in nebiti, uvod v pomožne glagole

 • 1 B: Kdo si?

Teme: spraševanje in dajanje osebnih informacij, poklici, predstavitve ljudi

Slovnica: svojilni zaimki, glagol biti v vprašalnih oblikah, vprašanja

 • 1 C: V učilnici in na letalu

Teme: Predmeti, ki nas obdajajo, pogovor v razredu, pogovor na letalu

Slovnica: samostalniki v ednini in členi, samostalniki v množini, kazalni zaimki (this, that, these, those), uvod v druge glagolske oblike v sedanjiku

 • 1 D: Kaj delajo tvoji prijatelji in družina?

Teme: pogoste glagolske fraze, opisovanje in primerjanje navad, družina, opisovanje poklicev

Slovnica: present simple trdilni, nikalni in vprašalnice, svojilni zaimki, prislovi pogostosti

 • 1 E: Kdaj se dobiva?

Teme: dnevna rutina, čas, datum, urnik, besede za opisovanje časa

Slovnica: časovni predlogi, preprosti krajevni predlogi, opisni pridevniki

 • 1 F: Praktična angleščina: Hoteli in kavarne

Teme: v hotelu, hotelske rezervacije,  meni v kavarni, naročanje kave

Veščine: pisanje emaila, opis svojega idealnega dne

ANGLEŠČINA PROGRAM 3 in 4   A1.2

 • 1 G: Ali se tudi ti rad učiš?

Teme: prostočasne aktivnosti, glagolske fraze, glasba, opis osebnih kompetenc, kaj imamo radi in česa ne maramo

Slovnica: moči in ne moči (can and can't,) gerundij z "love", "like" in "hate", predmetni zaimki, svojilni zaimki, povdarki v stavku

 • 1 H: In kaj si potem naredil?

Teme izražanje preteklosti, tvorjenje besed, glagolske fraze z glagolom iti "go", "have" in "get", nepravilni glagoli

Slovnica: past simple od glagola biti, pravilni in nepravilni glagoli v past simple trdilni, nikalni in vprašalni obliki.

 • 1 I: Kupovanje oblek in daril

Teme: oblačila, spominčki, vljudnostne fraze in vprašanja

Veščine: pisanje besedila o počitnicah, opisovanje prijatelja

 • 1J: Ali uživate v svoji novi hiši?

Teme hiša in pohištvo, kraji v mestu, sosedje, navade, ki te spravljajo ob živce

Slovnica: present continuous, there is/are, there was/were, krajevni predlogi, a/an, some/any, izražanje količine s how much in how many

 • 1 K: Kaj bomo jedli?

Teme: hrana in pijača, glagolske fraze, pridevniki, ki opisujejo osebnost, vreme

Slovnica: števni in neštevni samostalniki, slovnična oblika "going to" za delanje planov in napovedi, stopnjevanje pridevnikov, izražanje želja z  "would like to", pogosti prislovi

 • 1 L: A si kdaj bil v Angliji?

Teme: avanture, počitnice, življenjske izkušnje

Slovnica: present perfect trdilne oblike, pretekli deležniki, primerjava s past simple

Po zaključku A1

Poslušanje / govorjenje: Razume preprosta navodila in lahko omejeno sodeluje v osnovnih vsakodnevnih pogovorih na predvidljivo temo. Zna zastaviti preprosta vprašanja in razume preproste odgovore.

Razume kratka, stvarna sporočila, navodila in informacije.

Branje: Razume kratka, stvarna sporočila, navodila in informacije.

Pisanje: Zna izpolniti osnovne obrazce, v katerih se zahteva osebne podatke, ter prepisati ali napisati kratka sporočila (zapiske), ki vključujejo podatke o času, datumu in kraju.

ANGLEŠČINA PROGRAM 5 in 6  A2.1 

Naučimo se govoriti o navadah, znamo opisati ljudi, čustva, pripovedovati o dogodkih v preteklosti, se pogovarjati o filmih in o življenju drugih oseb. Opisati hišo / pohištvo, poimenovati in opisati predmete, ki nas obdajajo. Naučimo se govoriti o naših načrtih za prihodnost. Naučimo se opisati različne tipe bivališč,  primerjati in umestiti predmete v prostor, naučimo se vljudno izražati, povabiti in sprejeti povabilo.

ANGLEŠČINA PROGRAM 7 in 8  A2.2 

Naučimo se govoriti o prehranjevalnih navadah, o pripravi jedi, govoriti in pisati o izkušnjah v preteklosti, izraziti željo, govoriti o zanimivih krajih in o kulturni ponudbi, dati nasvete, govoriti o razpoloženju, o zmenkih in odnosih z ljudmi. 

Naučimo se pripovedovati o preteklih izkušnjah, debatirati in argumentirati.

Naučimo se pripovedovati o izkušnji pri zdravniku, poimenovati dele telesa, govoriti o bolečini, poškodbah, boleznih in zdravljenju, govoriti o počutju, športu, uporabljati velelnik in vse preteklike, pripovedovati o preteklih izkušnjah, opisovati okoliščine, debatirati in argumentirati.

ANGLEŠČINA PROGRAM 9 in 10 B1.1 

Znamo govoriti o svojih navadah v sedanjiku, pripovedovati o preteklih izkušnjah, govoriti o začetku, trajanju in zaključku dogodka, uporabljati glagolske perifraze, govoriti o delu in izobraževanju, govoriti o situaciji v preteklosti, tvoriti napovedi v prihodnosti, govoriti o družbenih težavah, govoriti o potovanjih, izraziti prepoved in dovoljenje, govoriti o družbi, povzeti sestavek ali knjigo, govoriti o filmih in knjigah, pripovedovati šale.

TEME: opisovanje življenjskih dogodkov, pripovedovanje zgodb, sklepanje in pritoževanje, dajanje priporočil, pripovedovanje o jedeh, športna tekmovanja, osebnostne lastnosti, denar in finance, močni pridevniki, potovanje in transport

PREGLED: present in past simple, continuous in present perfect simple in continuous (action in non-action verbs)
Past perfect simple in continuous
Pogovor o prihodnosti: going to, present continuous, will / shall

Word formation: predpone in končnice
Pridevniki: primerniki, presežniki, look ali look like, končnici pri pridevnikih -ed/-ing
Sestavljeni samostalniki

Modalni glagoli: must, have to, should (dolžnosti)
Modalni glagoli: must, may, might, can't (sklepanje)
Modalni glagoli: can, could, be able to (možnost ali zmožnost)

ANGLEŠČINA PROGRAM 11 in 12  B1.2 

Teme: kritična diskusija o izobraževanju, hiše in urbana okolja,
prijateljstva, družba in spremembe, okolje, poklici in delovno mesto, srečanja,
pisanje uradnih pisem, pisanje življenjepisa, parafraziranje in posredovanje informacij, svetovanje

Slovnica:

 • prvi pogojnik in prihodnjik
 • drugi pogojnik
 • Pretekle izkušnje: z "usually / used to / be used to ali get used to"
 • Kvantifikatorji (nivo 3)
 • Členi (nivo 3)
 • gerundij in nedoločniki (nivo 2)
 • Poročani govor za vse čase: trditve, vprašanja in ukazi

ANGLEŠČINA PROGRAM 13 in 14  B2.1 

SLOVNICA:

 • trpnik (v vseh časih)
 • reklativni stavki: defining and non-defining
 • tretji pogojnik
 • vprašalnice, posredna in vstavljena vprašanja
 • Frazni glagoli (prehodni in neprehodni z različnimi pomeni)

TEME IN VEŠČINE:

družbeno vedenje, nakupovanje, težave in rešitve, kinematografija in televizija, kaj ljudje počnejo, govoriti o hipotetičnih možnostih in situacijah, neresnične pretekle situacije in napake, podajanje (vljudnih) prošenj, pravilna uporaba fraznih glagolov v vsakdanjem kontekstu

ANGLEŠČINA PROGRAM 15 in 16  B2.1 

 • 4A: Navezovanje stikov

različni načini življenja, razlogi za selitev, kako je živeti v tujini,  medkulturni dialog, različni bontoni v različnih državah, javno in zasebno življenje slavnih, intervju z znanimi osebami, dosežki in uspehi, videz, znane osebnosti, preživljanje prostega časa, sporazumevanje in obnašanje, vse o glagolu,  poudarjanje ideje, uporaba nikalnic in zanikanih povedi, dvopomenski glagoli

 • 4B: Vse o potovanjih

moje prvo potovanje, izkušnje s potovanj, različne kulture, Afrika, Južna Amerika, Indija, legende,  opis moje države, pokrajine, tipične stavbe, oglasi za potovanja, v hotelu, v izposojevalnici avtomobilov, v turistični agenciji, na turističnih informacijah, počitnice na jadrnici, popotniki in turisti, pogovor s turističnim vodičem, tvojrenje pridevnikov, izlet, kulturne in naravne znamenitosti

ANGLEŠČINA PROGRAM 17 in 18  B2.2 

 • 4C: Znane osebnosti

znane osebnosti, spominki drugih držav, poročni običaji, življenjepis 

 • 4D: Zgodovina in zgodba

zgodovinski dogodki,, pomembne zgodovinske  osebnosti

 • 4E: Politika

parlament, vlada, stranke, ministerstvo, poslanci, položaj žensk v politiki in na vodilnih položajih, pogovor z diplomatom, vloga vojske, aktualni dogodki; politično dogajanje, politična ureditev; gospodarsko in družbeno dogajanje; vojna in mir; kriminal; družbeni problemi

Po zaključku B2

Poslušanje / govorjenje: Lahko sodeluje pri pogovoru o različnih temah.

Branje: V besedilu lahko na hitro prepozna relevantne informacije in natančno razume navodila.

Pisanje: Zna si delati zapiske, medtem ko nekdo govori, in pisati pisma.

ANGLEŠČINA PROGRAM 19, 20, 21, 22 C1

Ure konverzacije, pisanje zahtevnejših besedil, priprava predstavitev na splošne in strokovne teme.

Po zaključku C1

Poslušanje / govorjenje: Lahko učinkovito sodeluje na sestankih, delovnih srečanjih in seminarjih na svojem strokovnem področju; tekoče vzdržuje vsakdanji pogovor, uporablja abstraktne izraze.

Branje: Razume večino zapisanih besedil. Zna brati dovolj hitro, da lahko sledi besedilu na akademski ravni.

Pisanje: Zna se izbrano izražati, obvlada poslovno dopisovanje in si dela natančne zapiske.

Po zaključku C2

Poslušanje / govorjenje: Lahko govori o kompleksnih in občutljivih zadevah in svetuje o njih, razume pogovorni jezik.

Branje: Razume katerokoli zapisano besedilo ne glede na temo ali zvrst.

Pisanje: Zna pisati pisma o katerikoli zadevi in si delati popolne zapiske na sestankih, delovnih srečanjih in seminarjih.

ANGLEŠČINA PROGRAM

Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih