ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

Afrikanščina

O jeziku / Državi:

Jezik je nastal na temelju dialektov nizozemščine, ki so jih po 17. stoletju govorili priseljenci v južni del Afrike. Govorijo ga v Republiki Južni Afriki in Namibiji. Afrikanščina v primerjavi z nizozemščino ima svoje lastne značilnosti na področju oblikoslovja, prav tako pa v njej najdemo številne izposojenke iz afriških jezikov in angleščine. 

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online individualno

ZANIMA ME

Albanščina

O jeziku / Državi:

Albanščino govori okoli 6 milijonov prebivalcev zahodnega Balkanskega polotoka v jugovzhodni Evropi, večinoma Albanci. Znanje tega jezika pride prav tistim, ki imajo poslovni ali zasebni stik z Albanci.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno

ZANIMA ME

Angleščina

O jeziku / Državi:

Do you speak English? Angleščina je mednarodni jezik, s katerim se sporazumevamo ne le z Angleži in Američani, temveč z vsemi tujci, ki jih srečamo v tujini ali nas srečajo pri nas. V angleščini je napisanih veliko strokovnih besedil, nepogrešljiva je v računalništvu, v današnjem globalnem svetu je osnova za preživetje in sredstvo za prodor na tuje trge.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno, konverzacija

Vsebina:

Program "izboljšaj angleščino" je tečaj za odrasle, ki so se učili angleščino v srednji šoli, a bi si želeli izboljšati svoj nivo komunikacije in jo več uporabljati. Tečaj poteka v obliki konverzacije in cilj je tekoč in sproščen pogovor o temah, ki so blizu tečajnikom. Vsak teden je nova tema. Učiteljica glede na znanje tečajnikov postavlja vprašanja in predlaga boljši način izražanja. Urjenje v pisanju pa poteka v obliki domače naloge. Tečajniki prinesejo besedilo na uro in učitelj jim do naslednjič popravi in predlaga izboljšave.

Pridruži se skupini za konverzacijo, kjer vadimo angleščino skozi različne teme in tako izgubimo strah pred pogovorom in strah pred javnim nastopom v angleščini. Veliko novega besedišča, manj slovnice (predvsem pomagamo tam, kjer se zatakne), pisanje besedil doma. 

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko / individualno, za odrasle ali otroke

Arabščina

O jeziku / Državi:

Kajf halik? Kako si? Arabščina se govori v vseh arabskih državah in čeprav imajo posamezna področja svoja narečja, vsi govorijo tudi splošno arabščino. Naj vas na tržnici ne prinesejo okoli, znanje arabščine odpira vrata in srca domačinov.

Arabščina je uradni jezik vseh arabskih in še nekaterih ne-arabskih afriških držav, Arabske lige, Organizacije islamske konference ter eden od uradnih jezikov Organizacije združenih narodov in Afriške unije. Njena narečja govori skupno okoli 225 milijonov ljudi in zaseda četrto mesto med prvimi jeziki. Zapisuje se z arabsko abecedo, na kateri temeljijo tudi številni drugi jeziki, zlasti na območjih z muslimanskim prebivalstvom. Arabska kultura je ena najstarejših in  zanimivih na svetu.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Vsebina:

V začetnih urah bomo spoznali osnovne pozdrave in kako predstaviti sebe in druge. Naučili se bomo osnovno besedišče, ki nam pride prav v vsakodnevnem življenju tako kot tudi preproste slovnične strukture in kako tvoriti povedi. To se bomo sprva učili preko latinice, postopoma pa bomo uvajali tudi pisavo. Obdelali bomo tudi številke in števnike ter se spoznali z njihovim spoštljivim oziroma formalnim govorom. Sproti bomo tako spoznavali tudi kulturne razlike, saj gre učenje tujega jezika in tuje kulture z roko v roki in naredi učenje bolj pestro in zanimivo

Oblika izvedbe:

online individualno

Azerbajdžanščina

O jeziku / Državi:

Azerbajdžanščina ali azerščina je jezik iz turške skupine jezikov. Azerbajdžanska narodna in jezikovna identiteta se je vzpostavila v zadnjih sto letih. Pred tem so pripadnike poimenovali z različnimi približnimi oznakami: Turki, Tatari, kavkaški Muslimani. V Azerbajdžanu za pisanje v državnem jeziku sedaj uporabljajo latinico. Od leta 1938 do 1991 (in delno še sedaj) so pisali v cirilici, pred tem od leta 1929 do 1938 v latinici z drugačnim naborom znakov. Zgodovinsko so azerbajdžansko pisali izključno v perzijsko-arabski pisavi, kar je še sedaj v navadi v Iranu. Prebivalci Azerbajdžana in poslovni partnerji bodo zagotovo cenili, če jih nagovorite v njihovem jeziku. Posel je praktično že sklenjen.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno

ZANIMA ME

Bengalščina

O jeziku / Državi:

Bengalščino govori 210 milijonov ljudi kot prvi ali drugi jezik, približno 100 milijonov. Bengalski govorci v Bangladešu: približno 85 milijonov v Indiji in veliko priseljencev v Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike in na Bližnjem vzhodu, Singapurju, Maleziji, Avstraliji, Kanadi in Italiji. Bengalščina je peti najbolj govorjeni domači jezik in sedmi najbolj govorjeni jezik po skupnem številu govorcev na svetu. Največ govorcev je na otokih Andaman in Nicobar v Bengalskem zalivu. Nacionalno himno Bangladeša (Amar Sonar Bangla) in Indije (Jana Gana Mana) je v bengalščini napisal bengalski nobelov nagrajenec Rabindranath Tagore.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Vsebina:

V začetnih urah bomo spoznali osnovne pozdrave in kako predstaviti sebe in druge. Naučili se bomo osnovno besedišče, ki nam pride prav v vsakodnevnem življenju tako kot tudi preproste slovnične strukture in kako tvoriti povedi. To se bomo sprva učili preko latinice, postopoma pa bomo uvajali tudi pisavo. Obdelali bomo tudi številke in števnike ter se spoznali z njihovim spoštljivim oziroma formalnim govorom. Sproti bomo tako spoznavali tudi kulturne razlike, saj gre učenje tujega jezika in tuje kulture z roko v roki in naredi učenje bolj pestro in zanimivo.

 

Bengalski jezik in osnove. Nekaj pomembnih razlik med Bangladešom in Evropo, Slovenijo. Geografija Indije in Bangladeša, kviz, Izgovorjava in pisava, spoznavanje mesta Delhi, spoznavanje glavnih zgodovinskih dejstev o Indiji

Popotniške teme: prevoz, dialogi na postaji (železniški, avtobus, letališče), spraševanje za pot, kako prosimo za pomoč, če smo se izgubili, obisk restavracije, hrana in pijača, indijska kuhinja, naročanje hrane, na banki in pošti, igranje vlog, barantanje na tržnici in kupovanje v trgovini hrano in pijačo, obleke in druge predmete in produkte. Iskanje toaletnih prostorov, namestitev v hotelu, čas (ura, dnevi, meseci), tradicionalni indijski običaji in prazniki, plesi.

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno

češčina

O jeziku / Državi:

Jak se máš? Jsem dobře. A ty? Děkuju. Če znam slovensko, se bom pa že s Čehom sporazumel ... Previdno! Ali ste vedeli, da rušit pomeni motiti, kouřit pomeni kaditi, kadit pomeni srati, proč je vprašalnica zakaj, Slovenka je Slovakinja, otrok je suženj, sok pa nasprotnik? Takih podobnih izrazov je po naših raziskavah več kot 500.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Vsebina:

Na tečajih uporabljamo gradivo, ki nas postavlja v različne življenjske situacije in nas tako vodi do tekočega pogovora v češčini. Na tečaju se veliko pogovarjamo, beremo zanimiva besedila, poslušamo in simuliramo realne situacije. Slovnico se učimo spontano, v kontekstu. Opazujemo razlike med slovenščino in češčino. Poslušamo tudi češko popularno glasbo, spoznavamo kulturo, gledamo filme in risanke.

ČEŠČINA PROGRAMTEST

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko / individualno

Danščina

O jeziku / Državi:

Danščina je jezik iz skupine severnih germanskih jezikov. Govorijo jo na Danskem (5,5 mio), v Nemčiji kot manjšinski jezik (50.000), je pa tudi uradni jezik na Grenlandiji in na Ferskih otokih. Danska je s slabimi 6 milijoni prebivalcev druga najbolj naseljena nordijska država. Danska je izrazito položna dežela s komaj 173 metrov visoko najvišjo vzpetino Yding Skovhoj.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online individualno

ZANIMA ME

Estonščina

O jeziku / Državi:

Jezik ima okoli milijon govorcev. Estonija je majhna baltska obmorska država v severovzhodni Evropi, ki na zahodu in severu meji na Baltsko morje, na jugu na še eno baltsko državo, Latvijo in na vzhodu na Rusijo. 

​​Estonija je razvita država z naprednim gospodarstvom z visokimi dohodki in je bila med državami, ki so najhitreje gospodarsko rasle v EU od vstopa leta 2004. Po indeksu človekovega razvoja je uvrščena zelo visoko in se dobro primerja z merili ekonomske svobode, državljanskih svoboščin, izobraževanja in svobode medijev. Kar je zanimivo je to, da so estonski državljani deležni univerzalnega zdravstvenega varstva, brezplačnega izobraževanja in najdaljšega plačanega porodniškega dopusta v OECD. Je ena najbolj digitalno naprednih družb na svetu. Estonija je leta 2005 postala prva država, ki je izvedla volitve prek interneta, leta 2014 pa prva država, ki je zagotovila e-prebivališče. 

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online individualno

ZANIMA ME

FRANCOŠČINA

O jeziku / Državi:

Parlez-vous français? 

Francoščina je prefinjen, romantičen in evropski jezik. Francoščina je jezik izobražencev, diplomacije in kulture. Prav nam pride v Franciji, Belgiji, Luksemburgu, Švici in Afriki.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online/v živo, individualno / skupinsko

Hindujščina

O jeziku / Državi:

Hindujščina se je pojavila v 7. stoletju pred našim štetjem, je četrti najbolj govoreni materni jezik na svetu. Hindujščina je napisana v pisavi Devanagari (pisava iz sanskrta) in je skupaj z angleškim jezikom eden od uradnih jezikov indijske vlade. V Indiji je 322 milijonov govorcev hindujščine. Torej, če poznamo hindujščino, lahko udobneje potujemo v Indijo, Pakistan, Bangladeš, in Nepal. Dan Hindujščine praznujemo 14. septembra.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno

Vsebina:

V začetnih urah bomo spoznali osnovne pozdrave in kako predstaviti sebe in druge. Naučili se bomo osnovno besedišče, ki nam pride prav v vsakodnevnem življenju tako kot tudi preproste slovnične strukture in kako tvoriti povedi. To se bomo sprva učili preko latinice, postopoma pa bomo uvajali tudi pisavo. Obdelali bomo tudi številke in števnike ter se spoznali z njihovim spoštljivim oziroma formalnim govorom. Sproti bomo tako spoznavali tudi kulturne razlike, saj gre učenje tujega jezika in tuje kulture z roko v roki in naredi učenje bolj pestro in zanimivo

Hidujski jezik in osnove. Učenje tonov, vaje za izgovorjavo, hindujska kaligrafija Nekaj pomembnih razlik med Indijo in Evropo, Slovenijo. pozdravi, predstavljanje, dnevi in meseci, številke. Geografija Indije, kviz, Izgovorjava in pisava, Spoznavanje mesta Delhi, spoznavanje glavnih zgodovinskih dejstev o Indiji

Popotniške teme: prevoz, dialogi na postaji (železniški, avtobus, letališče), spraševanje za pot, kako prosimo za pomoč, če smo se izgubili, obisk restavracije, hrana in pijača, indijska kuhinja, naročanje hrane, na banki in pošti, igranje vlog, barantanje na tržnici in kupovanje v trgovini hrano in pijačo, obleke in druge predmete in produkte. Iskanje toaletnih prostorov, namestitev v hotelu, čas (ura, dnevi, meseci), tradicionalni indijski običaji in prazniki, plesi.

Oblika izvedbe:

online ali v živo individualno

HRVAŠČINA

O jeziku / Državi:

Iščete nove poslovne možnosti na Balkanu? Naučite se pisati dopise, sestavljati pogodbe, voditi sestanke in komunicirati v pravilni hrvaščini (ne v hrvaško-srbsko-slovenskem balkan miksu tako zvanem "po naše").

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Vsebina:

Pozdravi, naročanje hrane in pijače v restavracij, vljudnostne fraze, poslovno komuniciranje, priprava predstavitve v hrvaščini, pisanje dopisov, razumevanje in sklepanje pogodb. Pravilna izgovorjava in konverzacija v hrvaščini. Pogoste napake, ki jih delamo Slovenci. Vsebina se prilagodi potrebam tečajnikov.

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno

Italijanščina

O jeziku / Državi:

Buon giorno! Come stai? Tutto bene. Poetični jezik naših zahodnih sosedov je tako melodičen, da gre hitro v uho. Za skok v Trst, Benetke, Milano, na letališča ali letovišča, prestižni Rim ali Firence? Z italijani brez italijanščine ni komunikacije. Kretnje pomagajo, vendar znanje, ki ga pridobite na naših tečajih italijanščine, še bolje!

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko / individualno

JAPONŠČINA

O jeziku / Državi:

Imate namen odpotovati v deželo vzhajajočega sonca ali pa vas je pritegnila japonska pop kultura? Če želite bolje spoznati to edinstveno vzhodno kulturo, potem je znanje japonščine zelo pomembno.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Vsebina:

V začetnih urah bomo spoznali osnovne pozdrave in kako predstaviti sebe in druge. Naučili se bomo osnovno besedišče, ki nam pride prav v vsakodnevnem življenju tako kot tudi preproste slovnične strukture in kako tvoriti povedi. To se bomo sprva učili preko latinice, postopoma pa bomo uvajali tudi pisavo. Obdelali bomo tudi številke in števnike ter se spoznali z njihovim spoštljivim oziroma formalnim govorom. Sproti bomo tako spoznavali tudi kulturne razlike, saj gre učenje tujega jezika in tuje kulture z roko v roki in naredi učenje bolj pestro in zanimivo

Oblika izvedbe:

online individualno

KITAJŠČINA

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online individualno

KOREJŠČINA

Vrsta programov:

za popotnike, splošno in za ljubitelje korejske pop glasbe, poslovno

Vsebina:

V začetnih urah bomo spoznali osnovne pozdrave in kako predstaviti sebe in druge. Naučili se bomo osnovno besedišče, ki nam pride prav v vsakodnevnem življenju tako kot tudi preproste slovnične strukture in kako tvoriti povedi. To se bomo sprva učili preko latinice, postopoma pa bomo uvajali tudi pisavo. Obdelali bomo tudi številke in števnike ter se spoznali z njihovim spoštljivim oziroma formalnim govorom. Sproti bomo tako spoznavali tudi kulturne razlike, saj gre učenje tujega jezika in tuje kulture z roko v roki in naredi učenje bolj pestro in zanimivo

Oblika izvedbe:

online/v živo, skupinsko ali individualno

LATINŠČINA

O jeziku / Državi:

Že Rimljani so vedeli, da variatio delectat (Sprememba razveseljuje), zato se pri pouku latinščine ne boste dolgočasili – rimsko kulturo in civilizacijo, filozofsko misel in latinski jezik boste spoznavali skozi igro in slovnico, preizkusili se boste v govorjeni latinščini (seveda se pogovarjamo tudi po latinsko!) in brali, kako Harry čara v latinščini, kako Asterix premaguje Rimljane, ali kaj se je Mali princ naučil od lisice.

Vrsta programov:

splošno

Oblika izvedbe:

online/v živo, skupinsko ali individualno

MADŽARŠČINA

O jeziku / Državi:

Jezik, ki (skoraj) nima podobnosti z drugim? Ali si želiš naučiti evropskega jezika, v katerem najdaljša beseda sestoji iz 67 črk? Imaš močno voljo in željo? Si želiš izstopati in se pohvaliti, da govoriš enega (naj)težjih jezikov? Potem se nam pridruži na tečaju madžarskega jezika in izkoristi priložnost učenja z naravnimi govorci.

 

Potovanje na Madžarsko se lahko spremeni v ene najlepših počitnikovanj, če boš domačine vedel/a le pozdraviti v njihovem jeziku. Madžari so izredno prijazni in ljubeči gostitelji, ki se ne bodo branili še tako navadno kosilo spreobrniti v večurno kulinarično doživetje, polno tradicionalnih jedi, ki s svojimi začimbami razvajajo brbončice. Tradicionalni madžarski golaž, slano pecivo po imenu perec, rezina doboš torte in paprikaš vam bodo pričarali nepozabno izkušnjo, ki jo bo zaobjel še tradicionalni ples čardaš. Med Slovenci je Madžarska zelo priljubljena turistična destinacija tudi zaradi letovanja na Balatonu, ali t.i. Blatnem jezeru, ki je največje jezero v Srednji Evropi in slovi po okoliških zdraviliških mestih. V naši jezikovni šoli se boš naučil/a samozavestnega naročanja dobrot v restavracijah, tekoče komunikacije z domačini in branja vsake vrste besedila. Obisk dvomiljonske madžarske prestolnice Budimpešte, ki se razteza na bregovih reke Donave in ogled kulturnih, zgodovinskih ter etnografskih znamenitosti bosta dobila nov smisel. Pridruži se nam in 10 milijonom govorcem madžarskega jezika!

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno

MAKEDONŠČINA

O jeziku / Državi:

Ajde da zboruvame makedonski! Zapoznajte ja Makedonija! (Govorimo makedonsko! Spoznajte Makedonijo!)

Če boste svoje poslovne partnerje ogovorili v makedonščini bo posel že skorajda sklenjen, saj so Makedonci izredno navdušeni nad tujci, ki se naučijo njihovega jezika, če se v Makedonijo odpravljate turistično pa vam lepa makedonščina  odpira vrata v marsikateri dom »na kafe, meze i muabet

Zaradi točno določenega naglasnega sistema je zelo melodičen in speven jezik. Makedonščina je med vsemi južnoslovanskimi jeziki najbolj eksotična, saj ima drugačen jezikovni sistem od ostalih jezikov. Poleg bolgarščine je edini slovanski jezik brez sklonov, njena posebnost pa je člen, zaradi katerega se zdi, da se vse besede končajo na –ta: vratata, ženata, topkata (vrata, žena, žoga) … Makedonsko se boste učili s pomočjo glasbe, različnih besedil, komunikacijo, igrami, fotografijami, video vsebinami ipd.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno

NEMŠČINA

O jeziku / Državi:

Guten Tag! Wie geht es dir? Gut. Nemščina za potovanja, življenje v Nemčiji, Avstriji, Švici ali pa za poslovne priložnosti? Pripravite se vnaprej in spregovorite nemško! Nemščina ni le slovnica in členi dir-der-das. Je jezik za pogovor, dopisovanje, sestavljanje ponudb, komunikacijo v restavraciji, trgovini, na ulici ...

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko / individualno

NIZOZEMŠČINA

O jeziku / Državi:

Nizozemščino govori okoli 20 milijonov govorcev po vsem svetu, predvsem pa na Nizozemskem in v Belgiji. Flamščina je različica nizozemščine, ki jo govorijo v Belgiji. Nizozemsko ime za jezik je Nederlands. Holandščina (Hollands) pa je narečje, ki ga govorijo v nizozemski pokrajini Holandiji. Veliko ljudi se trudi razločiti flamščino od nizozemščine, vendar se flamski jezik pravzaprav ne razlikuje bistveno od nizozemskega jezika, je le njegova različica. 

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online individualno

NORVEŠČINA

O jeziku / Državi:

Norveščina je jezik iz germanske jezikovne skupine indoevropske družine jezikov. Govori jo okoli 5 milijonov Norvežanov kot materni jezik, večina živi na Norveškem. Norveščina pozna štiri standardizirane oblike, od katerih imata dve status uradnega jezika: bokmål (dobesedno knjižni jezik), novonorveščina ali nynorsk, riksmål (zelo konzervativna oblika z več podobnostmi z danščino; nima uradnega statusa), høgnorsk ali visoka norveščina (konzervativnejša oblika nynorska; nima uradnega statusa). Pri učenju vam bo pomagalo znanje nemščine, danščine, švedščine

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online individualno

POLJŠČINA

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, individualno

PORTUGALŠČINA

O jeziku / Državi:

Bom dia! Como você está? Poetični portugalski jezik je tako melodičen, da gre hitro v uho. Mnoge melanholične portugalske melodije so preplavile svet. Poslušanje "fado" se prileže ob romantični večerji ob soju sveč ali večernem posedanju ob vodi. Hitrejši samba ritmi pa se vrtijo čez Atlantski ocean v Braziliji. Ko se naučiš par besed, se v ta jezik preprosto zaljubiš!

Brazilija je dežela sonca in vročih dni. Brazilska preprostost in srčnost v ljudeh te najprej šokira, potem pa popolnoma prevzame. Brazilija je raznolika dežela z Amazonskim pragodzom. Zelo znan je tudi zaščiten park ob reki Pantanal, v mestu Corumba, kjer pa ni dobro pasti v reko, ker vas zagotovo počaka njihov jacare (krokodil) ali piranha- (riba z nazobčanimi zobmi), ki v parih sekundah poglodajo vse, kar vsebuje kapljico mesa ali krvi,  pa vse do znamenitih slapov  Foz do Iguaçu.  Kilometri in kilometri plaž, morja in seveda znamenita Copacabana - plaža v Rio de Janieiro s Kristusovim kipom. Izven blišča in turizma pa skrajna revščina v favelah. Vse to je Brazilijia. Vse to in še več, je način življenja pod soncem. Vmes pa brazilski karneval in veliko sambe.

Portugalska je pravi raj za gurmane. Tu bodo vaše borbončice kot v raju. Posebej pa tu pridejo na svoj račun ljubitelji vin, ki pa se ne smejo vrniti domov, če vsaj vina Portovec ne degustirajo. Glavno mesto je Lizbona, kjer si lahko ogledate veliko zgodovinskih objektov, gradov, spomenikov. Eden znamenitih stolpov je stolp Belem, kar v prevodu pomeni Betlehem. Pedro (Peter) so v njihovi zgodovini imeli to ime mnogi osvajalci. Portugalci so kolonizirali Brazilijo, zato Brazilci govorijo portugalsko in seveda portugalci govorijo portugalsko. Čeprav so Brazilci portugalščino poenostavili, kar tudi oriše lastnost brazilcev, Portugalci govorijo bolj knjižno portugalščino. Oboji radi dobro jedo. Portugalci in Brazilci radi preživljajo svoj prosti čas na plaži, oboji imajo radi churrasco (meso pečeno na žaru).  Kdo ga je kam "pripeljal in uvedel" se pa najbrž nikoli ne bo zvedelo.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko /  individualno

Več:

Predstavitvena ura portugalščine:

Predstavitvena ura portugalščine

Predstavitev Brazilije v sodelovanju z MKL Ljubljana - Vič:

Brazilija – Abimael Pereira

FB za ljubitelje:

https://www.facebook.com/Portugueses.na.cidade

RUŠČINA

O jeziku / Državi:

Brez znanja ruščine ne bo uspešnega poslovanja z Rusi!

Iščete nove poslovne možnosti v Aziji ali pa želite obiskati Rusijo? Naučite se osnovne fraze, ki vam bodo pomagale pri poslovnem ali turističnem obisku te azijske države. 

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko / individualno

SLOVENŠČINA

O jeziku / Državi:

Slovenščina je jezik, ki ga govori več kot 2.500.000 Slovencev v Sloveniji, Italiji, Avstriji in Argentini. Slovenščina je južnoslovanski jezik (kot tudi srbščina, hrvaščina, bolgarščina, makedonščina). Slovenščina je romantičen jezik, saj ima poleg ednine in množine tudi dvojino (ko govorimo o dveh osebah). Za delo v Sloveniji moraš znati slovensko. Čeprav Slovenci radi govorimo s tujci v tujih jezikih, se bolj sproščeno pogovarjamo z vami v slovenščini.

Vrsta programov:

splošno, priprava na izpit, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, individualno / skupinsko, 

slovanska, angleška in španska skupina

SRBŠČINA

O jeziku / Državi:

»Pričaj srpski da te ceo svet razume!« je znan rek, ki ga pogosto slišite, ko beseda nanese na srbščino. Srbščina je, tako kot slovenščina, južnoslovanski jezik, lahko bi rekli, da je sestrična slovenščine. Slovenci večinoma srbsko zelo dobro razumejo, zatakne pa se pri komunikaciji, mešanju s hrvaščino in slovenščino, podobnih besedah, lažnih prijateljih, cirilici, samostojno pisanje besedil v srbščini … Učenje je zaradi sorodnosti lažje, a tudi zelo zanimivo.

 

Srbija je država, ki se ponaša z bogato kulturno dediščino, naravnimi lepotami in pestro zgodovino. V zadnjem času se znova obuja gospodarsko sodelovanje s srednjo in zahodno Evropo, zato vam bo znanje srbščine prav prišlo na poslovnem in zasebnem nivoju. Če poslovno sodelujete lahko vaše partnerje prepričate ravno z brezhibnim jezikom, če se želite srbščine naučiti zaradi lastnega veselja, pa vam bo dobro znanje srbščine prineslo veliko naklonjenost domačinov, ki bodo cenili vaš trud.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Oblika izvedbe:

online / v živo, individualno

ŠPANŠČINA

O jeziku / Državi:

¿Hablas español? Ali ste vedeli, da je španščina uradni jezik v 21 državah po svetu? Španščina je priljubljen jezik med popotniki, med gledalci telenovel in med podjetniki, ki poslujejo s tujino. Je speven jezik, ki gre hitro v uho in zato osnovna komunikacija v španščini lahko hitro steče. Več kot znaš špansko, bolj te pritegne, da nadaljuješ in spoznavaš to neverjetno zanimivo kulturo na kar treh kontinentih.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno, za otroke

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko /  individualno

TURŠČINA

O jeziku / Državi:

Nasılsın?  Kako si? Turščina se govori v Turčiji, kot drugi uradni jezik pa se uporablja na Cipru ter nekaterih okrajih v Makedoniji, Iraku, Romuniji in na Kosovu. Kot materni jezik jo poleg omenjenih držav priznavajo tudi v Bolgariji, Grčiji, Azerbajdžanu in Nemčiji. Naj vas na tržnici ne prinesejo okoli, znanje turščine odpira vrata in srca domačinov.

Znanje turščine vam bo omogočilo razumevanje junakov turških nadaljevank, ki so v zadnjem času zelo popularne tudi med slovenskimi gledalci. Prav tako se boste lažje znašli na potovanjih v Turčijo in na Severni Ciper. Turčija je priljubljena turistična destinacija, saj jo vsako leto obišče več kot 30 milijonov tujih turistov. Država vas bo zagotovo pritegnila z zanimivo arhitekturo, okusno kulinariko, čudovitimi plažami in raznoliko pokrajino.

Vrsta programov:

za popotnike, splošno, poslovno

Vsebina:

Na začetnem tečaju turščine A1 se bomo posvetili črkam in izgovorjavi, osnovnim frazam, učili se bomo, kako izražamo čas (ura, meseci, dnevi, odpiralni časi), pogovarjali se bomo o praznikih (bajram), posebnih dnevih, okolju (bolnišnica, šola, socialno okoje, delo), spoznali bomo  glagole v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku, kako razlikovati med besednimi vrstami (samostalnik, pridevnik, glagol), pogovarjali se bomo o državah in narodnostih, kontinentih, morjih, pa tudi o hobijih, načrtih in jezikih. Predstavili bomo različne družine, pisali pismo, izpolnili bomo obrazec za rezervacijo namestitve, izražali bomo želje, poimenovali bomo dele telesa in stvari v hiši, načrtovali bomo potovanja, kako spoznati prijatelje, se naučili postavljati vprašanja in vse to začinili s kulturnimi doživetji povezanimi z življenjem v Istanbulu in drugih krajih v Turčiji.

Oblika izvedbe:

online / v živo, skupinsko /  individualno

UKRAJINŠČINA

O jeziku / Državi:

Iščete možnosti in načine, kako se lažje pogovarjati z Ukrajinci? Naučite se nekaj osnovnih fraz, ki vam bodo pomagale pri komunikaciji z Ukrajinci v Sloveniji ali v tujini.

Vrsta programov:

splošno

Vsebina:

Naučili se boste predstaviti, povedati kaj ste po poklicu, koliko ste stari, vprašati, koliko kaj stane. Sprehodili se boste po trgovinah in se naučili poimenovanj za hrano in pijačo. Naučili se boste povedati, kaj vam je všeč, kaj želite in kaj imate.

Oblika izvedbe:

online / v živo individualno