ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

DER, DIE ALI DAS?

Eden izmed največjih izzivov, s katerim se spopadajo tisti, ki se nemškega jezika učijo kot drug tuj jezik, je slovnični spol samostalnikov. To so slovnične besede, ki označujejo spol predmetov oseb, živali in pojmov. Nemščina pozna tri določne člene: der (moški spol), die (ženski spol) in das (srednji spol). Ta se v večini primerov razlikuje od spolov samostalnikov v slovenščini, zaradi česar je to eno izmed poglavij, ki povzroča največ preglavic. Zato smo ti v Jezikovnem mestu pripravili 6 nasvetov, kako lažje osvojiti spol samostalnikov.
DER, DIE ALI DAS?

6 NASVETOV ZA LAŽJE UČENJE

1. Samostalnike že od samega začetka ponavljaj skupaj z njihovimi členi. Le tako ti bodo zares hitro zlezli pod kožo.

2. Za vsak spol uporabi drugo barvo. Modra barva naj označuje moški, rdeča ženski, zelena pa srednji spol.

3. Pogosto je spol samostalniku enak z naravnim spolom osebe, katero označuje. Tako vse osebe moškega spola določa slovnični spol der (der Mann, der Bruder),  osebe ženskega spola pa določa slovnični spol die (die Frau, die Schwester). Enako velja za poklice.

4. Že od samega začetka se samostalnike uči skupaj z besedami.

die Blume, die Trommel, die Post der Baum, der Kühlschrank, der Klavier, dass Auto, das Sofa, das Mädchen.

5. Lahko si pomagaš tudi s končnicami. V veliko primerih lahko spol samostalnika prepoznaš s pomočjo končnic.  

Moški, ženski in srednji spol
Moški spol
Ženski spol
Srednji spol

6. Obstajajo tudi točno določene skupine besed, katerim pripisujemo točno določen spol:  

MOŠKI SPOL (pred naslednjimi besedami vselej pišemo »der«)

  • dnevi v tednu, meseci in letni časi – der Montag, der Januar, der Winter
  • smeri neba – der Norden, der Süden, der Osten, der Westen
  • avtomobilske znamke – der BMW, der Audi, der Volvo
  • alkoholne pijače – der Whiskey, der Tequila, der Wein (izjema: das Bier)

ŽENSKI SPOL (pred naslednjimi besedami vselej pišemo »die«)

  • številke – die Eins, die Zwei, die Drei
  • imena ladij, letal, motorjev – die Titanic, die Aida
  • imena sadja – die Banane, die Zitrone, die Melone (izjema: der Apfel)

SREDNJI SPOL (pred naslednjimi besedami vselej pišemo »das«)

  • barve – das Rot, das Grün
  • večina besed, ki se nanašajo na znanost, tehnologijo in mehaniko – das UFO, das Experiment, das Argument

Avtorica: Janja Pogorelc

Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih