ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

Kaj vse se moram naučiti, da dosežem stopnjo A2 pri španščini?

Da pridemo na stopnjo A2 v španščini zahteva trud in predanost, vendar je dosegljiva z dobro organizacijo in dobrim pristopom k učenju. Spodaj so nekateri ključni koncepti in spretnosti, ki jih morate razumeti in obvladati, da dosežete stopnjo A2 v španščini:
za stopnjo A2

1. Osnovna slovnica za stopnjo A2:

Razumevanje osnovnih slovničnih pravil, kot so konjugacija glagolov v pretekliku, sedanjiku in prihodnjiku ter tvorba preprostih stavkov. Pomembno je tudi razumevanje razlike med časovnimi oblikami (npr. različni pretekliki – za opisovanje ali za naštevanje dogajanja). Na tej stopnji tudi že morate obvladati velelnik.

2. Osnovni besedni zaklad za stopnjo A2:

Osnovno razumevanje in uporaba vsakdanjih besed in fraz, ki se nanašajo na rutinske situacije, kot so pozdravi, naročanje hrane, nakupovanje, dnevnih rutin itd.

3. Učenje španske abecede za stopnjo A2:

Poznavanje abecede in pravilne izgovorjave španskih črk in glasov; poznavanje izjem.

4. Berljivost in razumevanje besedila za stopnjo A2:

Zmožnost razumevanja preprostih španskih besedil, kot so kratki članki, oglasi ali osebna sporočila.

5. Govorne spretnosti :

Zmožnost sporazumevanja v preprostih situacijah, kot so predstavitev, opisovanje svojega dneva, odgovarjanje na osnovna vprašanja ali govorjenje o izkušnjah v preteklosti. Pomembno je tudi izboljšati izgovorjavo in poudarek.

6. Slušno razumevanje za stopnjo A2:

Razumevanje osnovnih pogovorov in vsakdanjih situacij, kot so naročanje hrane v restavraciji ali vodenje preprostega pogovora.

7. Pisanje za stopnjo A2:

Zmožnost pisanja preprostih sporočil, e-pošte ali kratkih esejev o znanih temah.

8. Kulturno razumevanje za stopnjo A2:

Razumevanje osnovnih kulturnih vidikov španskega sveta, kot so običaji, prazniki in tradicije.

TEME

Splošne informacije
Nanaša se na dejanja in situacije iz preteklosti (Pretérito indefinido e imperfecto)

Izražanje mnenja

Znanje in stopnja gotovosti
Izraziti in vprašati o stopnji (ne)varnosti

Izražati, da je nekaj obvezno, dajanje dovoljenja

Vprašati ali je mogoče nekaj narediti ali ne
Vprašati ali izraziti, če je nekaj potrebno storiti ali ne
Prositi, podeliti ali zavrniti dovoljenje

Izražanje občutkov, želja in preferenc

Reagirajte na informacijo ali zgodbo z izražanjem zanimanja, presenečenja, veselja, žalosti itd.

Slovnične vsebine

Izgovorjava, intonacija, naglas in ritem, pravila zapisovanja grafičnih naglasov

Samostalniki in členi, pridevniki, osebni zaimki skupaj z velelnikom, raba zaimka v tožilniku in dajalniku skupaj z dvojinimi zaimki (le, lo, la, se), kazalni zaimki, vprašalni in količinski zaimki, števniki

Uporaba glagolov ser in estar

Glagolski časi - oblike in raba

 • Pretérito simple
 • Futuro imperfecto
 • Pretérito perfecto/indefinido en función de los marcadores temporales
 • Pretérito imperfecto de los verbos regulares e irregulares más frecuentes.
 • Velelnik: Uporablja se za povabilo k dejanju in dajanje preprostih navodil.
 • Velelnik z zaimki
 • Neosebne oblike
 • Oblika in raba nedoločnikov tudi v funkciji samostalnika ali v perifrazi
 • Oblika in raba deležnikov tudi v funkciji pridevnika ali v glagolskih časih
 • Prislovi in ​​prislovne besedne zveze: količina, potrditev, zanikanje, način
 • Predlogi in predložne besedne zveze

Časovne reference
časovni prislovi za preteklost
časovni prislovi za izražanje, kaj se je zgodilo prej in potem glede na sedanjost (antes de, después de...)

Ujemanje glagolov, samostalnikov, pridevnikov, členov

Povedne konstrukcije
Vzklični in vzklični stavki. Uporaba najpogostejših medmetov
Neosebna raba moči in drugih glagolov (kuharski recepti, navodila …)
Neosebna uporaba se (lahko …)
Podredni stavki
Samostalniki z glagolom v indikativu ali nedoločniku
(Mislim, da, mislim, da …)
Časovni prislovi, vzročni z glagolom v indikativu in uvedeni z najpogostejšimi vezniki
Pridevniki z glagolom v kazalniku
Pogojnik: Če + sedanjik/sedanjik, prihodnjik, velelnik

Vir v španščini

Če povzamemo, poleg interakcije v preprostih in običajnih situacijah vsakdanjega življenja (v trgovinah, na banki itd.), se lahko preprosto pogovarjate o svoji preteklosti, svojem okolju, pa tudi o temah, povezanih z vašimi neposrednimi potrebami.

Lahko razumete pogosto uporabljene stavke in izraze, ki se nanašajo na področja bolj neposrednega pomena (na primer zelo osnovni osebni in družinski podatki, nakupovanje, lokalni zemljepis, zaposlitev).

Lahko komunicirate o preprostih, rutinskih opravilih, ki zahtevajo preprosto, neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah.

Preprosto lahko opišete vidike svojih izkušenj, neposrednega okolja in težav na področjih, ki jih potrebujete takoj.

Pomembno je, da se osredotočite na praktično rabo jezika in se izpostavljate pogovoru v španščini, kolikor je mogoče. Učenje španščine je lahko zabavno in vas nagradi, ko redno vadite in postopoma izboljšujete svoje jezikovne sposobnosti.

Če iščete pravi tečaj španščine za vas, obiščite našo spletno stran in se dogovorite za brezplačno uvodno uro. Če se pa tujega jezika raje sami učite s pomočjo spletnih aplikacij, priporočamo platformo Study Online Language, kjer se boste kar mimogrede naučili španščine s pomočjo interaktivnih e-učilnicah.

nemščina program, španščina program, angleščina program, španščini

Barbara Mikolič in Bojana Petkovič

Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih