ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

Koliko besed potrebujemo, da tekoče govorimo?

Če obstaja stvar, v kateri se niti dve osebi ne strinjata, je to zagotovo to, kaj pomeni »tekoče« znati jezik. Ni enoznačne definicije za ta pojem. Lahko rečemo, da oseba tekoče zna jezik, ko je spretna v tem jeziku, ne vemo pa, kako natančno mora biti spretna. Lahko je ta oseba tudi različno spretna v glavnih jezikovnih spretnostih (govorjenje, pisanje, poslušanje in branje).

Kaj torej pomeni "tekoče" znati jezik?

No, pomen besede "tekoče" je odvisen od vaše definicije "tekočega govora". Lahko bi rekli, da gre za jezikovno sposobnost v kombinaciji s kulturno zavestjo za nemoteno in samozavestno komuniciranje z maternimi govorci na smiseln način.

Morda boste opazili, da se ta definicija tekočega znanja jezika nanaša le na govorjenje jezika; resnica pa je, da se tekoče znanje kaže v več oblikah glede na to, kako se jezik uporablja. Tako kot ste lahko tekoči govorec, ste lahko tudi tekoči bralec, tekoči pisec in tekoči poslušalec. Tekoče znanje na enem od teh področij pa ne zagotavlja tekočega znanja na drugih. Popolnoma možno je, da je oseba na primer sposoben in kompetenten bralec svojega ciljnega jezika, ne da bi ga dejansko znala govoriti.

Oseba, ki ima "splošno tekoče znanje jezika", je torej oseba, ki lahko udobno bere, piše, razume in govori jezik. Brez težav zna brati knjige in revije, se pogovarjati z domačini in tujci v najrazličnejših situacijah, sestavljati naravno zveneča besedila ter gledati filme, debate in televizijske serije.

Takšno se mi zdi tekoče znanje jezika. Ampak ljudje pogosto sprašujejo o besedah.

Ali število besed, ki jih poznam, ne vpliva tudi na to, kako tekoče govorim?

To je dobro in relevantno vprašanje. Seveda ne morete imeti tekoče znanje tujega jezika, če ne poznate dovolj besed za tekoče branje, pisanje, govorjenje ali poslušanje.

Toda kaj točno pomeni "poznati" besedo?

Ali to pomeni:

  • razumevanje besede v vseh možnih kontekstih in vseh možnih oblikah?
  • biti sposoben sproti natančno uporabljati besedo, ne da bi o tem razmišljal?
  • poznati vse možne definicije besede?

Težko je reči. Morda celo nemogoče reči. Besede same je težko definirati. O njih običajno razmišljamo kot o zbirki izgovorjenih zvokov (ali napisanih črk), ki tvorijo določen pomen.

Resnica pa je, da je pomen odvisen od konteksta.

Na primer, če rečem besedo "igra", bi lahko govoril o družabni igri "Lingopoly" ali jelenu, ki se lovi v gozdu. Lahko bi govoril celo o čem povsem drugem! Brez sklicevanja na besede, ki obkrožajo besedo "igra", nikoli ne bi vedeli, katero točno definicijo sem mislil. Zanimivo je, da so besede lahko hkrati polne pomena in popolnoma nesmiselne, odvisno od tega, kje in kako so uporabljene.

Tako na žalost ne moremo enostavno reči, koliko besed morate "znati", da bi tekoče govorili ciljni jezik. Lahko pa podamo nekaj splošnih smernic:

  • Prvič, tekoče znanje jezika zahteva ponavljajočo se izpostavljenost številnim besedam. Kot v več deset tisočih besedah, če ne več.
  • Drugič, pomembno je vedeti, da niso vse besede enako uporabne. Nekatere besede se uporabljajo v skoraj vsakem stavku (na primer »v« ali »in«), medtem ko se nekatere besede skoraj nikoli ne uporabijo. Besede, ki bodo najbolj koristne, da jih poznate, bodo skoraj vedno ustrezale kontekstom, v katerih se najpogosteje znajdete. Zato se večina jezikovnih virov začne z učenjem, kako se predstaviti in opisati, saj se boste skoraj vedno znašli v situaciji, ko boste morali to znati.
  • Tretjič, vsak od nas ima v glavi dva različna "besednjaka": aktivni in pasivni besednjak. Naš »aktivni besednjak« vključuje besede, ki jih lahko aktivno uporabljamo pri govoru ali pisanju, medtem ko naš »pasivni besednjak« vključuje besede, ki jih razumemo le v kontekstu. Čeprav je dobro, da nenehno širite svoj aktivni besedni zaklad, bo vaš pasivni besednjak vedno večji – in to je v redu! Včasih je dovolj, da besedo prepoznate, ko jo slišite, namesto da bi jo sami uporabili.
  • Nazadnje je običajno, da imajo nekatere besede več oblik in več pomenov. Na primer, v mnogih jezikih ima lahko en sam glagol na stotine oblik, ki ustrezajo različnim osebam in časom. V teh primerih je najbolje, da se naučite le oblike, ki jih potrebujete za komunikacijo, in naj vas ne skrbi preveč za ostalo. To počnejo otroci, ko se učijo svojih maternih jezikov, in to bi morali storiti tudi vi.

Veliko bolj pomembno je torej to, kako se besed naučimo, kot dejansko število besed, ki jih poznamo. Da se na pomenljiv način naučiš besede v tujem jeziku, si preberi 5 načinov, kako pristopim k učenju besed in se vpiši na jezikovni tečaj v Jezikovnem Mestu, kjer se besed učimo v kontekstu z dialogi in igrami vlog z veliko izpostavljenosti tujemu jeziku in v uporabnih kontekstih vsakdanjega življenja.

Urnik tečajev.

Barbara Mikolič

Prevod in priredba po članku: https://www.lucalampariello.com/words-to-speak-fluently/

Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih