ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

Kaj pomenijo stopnje A1, A2, B1, B2?

Te stopnje označujejo raven znanja tujega jezika. Poglejmo si značilnosti vsake stopnje.

A1 – vstopna raven 

Na tej stopnji razumemo in uporabljamo vsakodnevne izraze in zelo osnovne fraze, ki so namenjene konkretnim potrebam. Znamo predstaviti sebe in druge ter znamo postavljati in odgovarjati na osebna vprašanja, kot na primer: kje živimo, spoznavanje ljudi in stvari okoli sebe. Lahko komuniciramo na preprost način, če naš sogovornik govori počasi in razločno.

A2 – vmesna raven

Na tej stopnji razumemo stavke in pogosto uporabljene izraze, ki se nanašajo na nam domača področja (npr. zelo osnovni osebni in družinski podatki, nakupovanje, okolica, zaposlitev). Lahko sodelujemo pri preprostih pogovorih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah. Lahko preprosto opišemo vidike svojega življenja, neposrednega okolja in zadeve na osebnih področjih.

B1 – raven sporazumevalnega praga

Tu razumemo glavne točke standardnega pogovora o znanih zadevah, s katerimi se redno srečujemo v službi, šoli, v prostem času, ipd. Lahko se spopademo z večino situacij, ki se pojavijo med potovanjem v kraju, kjer se tuji jezik govori. Lahko ustvarimo preprosta besedila o temah, ki so nam znane ali osebno zanimive. Znamo opisati izkušnje in dogodke, sanje, upe, ambicije in na kratko podati razloge in razlage za mnenja in načrte.

B2 – višja raven

Lahko razumemo glavne ideje bolj zapletenega besedila o konkretnih in abstraktnih temah, vključno s tehničnimi razpravami na področju osebne specializacije. Lahko tekoče in spontano komuniciramo, interakcija z naravnimi govorci je brez napora za obe strani. Lahko ustvarimo jasno in podrobno besedilo o širokem spektru tem in razložimo stališče o aktualnem vprašanju ter navedemo prednosti in slabosti različnih tem.

C1 – raven učinkovitosti

Na tej stopnji lahko razumemo širok nabor zahtevnih besedil in prepoznamo implicitne pomene. Lahko se tekoče in spontano izražamo brez očitnega iskanja besed. Lahko uporabljamo jezik na prožen in učinkovit način v družbene, akademske in poklicne namene. Lahko ustvarimo jasno, dobro strukturirano in podrobno besedilo o zapletenih temah, na organiziran, povezan in koherenten način. 

C2 – raven mojstrstva

Z lahkoto razumemo skoraj vse, kar slišimo ali preberemo. Znamo povzeti informacije iz različnih govorjenih in pisnih virov, rekonstruirati argumente in prikaze v koherentni predstavitvi. Znamo se izražati spontano, zelo tekoče in natančno, pri čemer razlikujemo drobnejše pomenske odtenke tudi v bolj zapletenih situacijah.

Te zanima, na kateri stopnji je tvoje znanje tujega jezika? Piši na info@jezikovno-mesto.com, dopiši, za kateri jezik se zanimaš in ti bomo posredovali test. 

Katere vsebine (besedišče in slovnico) pokrivajo določene stopnje pri posameznih jezikih, si lahko pogledate na podstraneh jezikov:

angleščina

španščina

italijanščina

nemščina

slovenščina

češčina 

Barbara Mikolič

Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih