ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

Kaj vse se moram naučiti, da sem na stopnji B2 pri španščini?

Da smo na stopnji B2 v španščini je zahtevano naprednejše jezikovno znanje in večje razumevanje jezikovnih struktur ter kulture. Tu so ključne veščine in znanja, ki jih morate pridobiti, da dosežete stopnjo B2.

Da smo na stopnji B2 v španščini je zahtevano naprednejše jezikovno znanje in večje razumevanje jezikovnih struktur ter kulture. Tu so ključne veščine in znanja, ki jih morate pridobiti, da dosežete stopnjo B2.

na stopnji B2

1. Razumevanje in uporaba kompleksnih jezikovnih struktur na stopnji B2:

Sposobnost uporabe različnih slovničnih časov in struktur v različnih kontekstih, da lahko izražate nianse in podrobnosti.

2. Bogat besedni zaklad na stopnji B2:

Nadgradnja besednega zaklada za razumevanje in uporabo bolj specifičnih in strokovnih izrazov v španščini.

3. Branje in pisanje na stopnji B2:

Pisanje daljših besedil, kot so eseji, poročila, analize in kritike, ter razvite spretnosti branja za razumevanje kompleksnih španskih besedil.

4. Razvijanje veščin govorne komunikacije na stopnji B2:

Sposobnost jasnega in prepričljivega izražanja svojih idej v govorjeni španščini ter učinkovitega komuniciranja v različnih situacijah.

5. Slušno razumevanje na stopnji B2:

Nadgrajevanje sposobnosti razumevanja različnih španskih naglasov, dialektov in hitrosti govora, kot tudi obvladovanje španskega jezika v različnih medijih (npr. radiu, podkastih).

6. Kritično razmišljanje in analiza na stopnji B2:

Sposobnost kritičnega razmišljanja in analize besedil ter izražanja svojih lastnih stališč in mnenj v španščini.

7. Družbena in kulturna razumevanja:

Globlje razumevanje španske kulture, zgodovine, družbe in aktualnih dogodkov v špansko govorečih državah.

8. Aktivna komunikacija na stopnji B2:

Sposobnost samostojnega in učinkovitega komuniciranja v španski jezikovni skupnosti, tako v osebnih kot tudi v profesionalnih kontekstih.

9. Samostojno učenje:

Sposobnost razvijanja spretnosti za samostojno učenje, vključno s sposobnostjo iskanja in uporabe virov za nadaljnje izboljšanje svojih jezikovnih veščin.

Teme:

Prositi in dajati nasvete, kako se pravilno se odzvati, prenesti sporočila drugih, izraziti mnenje (strinjanje in nestrinjanje) in to argumentirati, predlagati in se opredeliti do predlogov, opisati živenjenje v določenem kraju in predstaviti prednosti in pomanjkljivosti, pripovedovati dogodke in anekdote iz preteklosti, natančno opredeliti pogostost in trajanje določenega dogajanja v preteklosti, izražanje simultanih dejanj, dogovoriti se za sestanek, postavljati pogoje, da se nekaj lahko izvede, opisati in oceniti kulturno dejavnost ali spektakel, opisati in izraziti mnenje o družbenih navadah in običajih, izražanje začudenje nad drugimi kulturami.

Slovnične vsebine:

 • vsi glagolski časi v indikativu in v subjuntivu,
 • perifraze z gerundijem (seguir/continuar + gerundio),
 • perifraze z nedoločnikom (npr. dejar de+ infinitivo)
 • velelnik z zaimki in enklitikami
 • uporaba pogojnika (condicional simple: Yo, en tu lugar/ Yo que tú + condicional simple. ¿Serías tan amable de/ Puedes decir(le) que...)
 • uporaba subjuntiva (lo que + subjuntivo (quieras, apetezca); (preposición )+ določni člen + que + presente subjuntivo/Estar a favor/en contra+sustantivo, infinitivo+que+subjuntivo)
 • uporaba Ser / estar + pridevnik (bueno, horrible...) ali prislov (bien/mal)
  Ser de buena educación/estar mal visto + infinitivo)/ser lógico/natural
 • Časovni prislovi (npr. mientras),
 • besedilni konektorji (Conectores discursivos) Argumentativos: pero; sin embargo; además; entonces

Povedne konstrukcije:

 • Como/cuando/adonde + presente de subjuntivo
 • direktni in poročani govor
 • Construcciones con verbos de opinión, en oraciones afirmativas y negativas
  Como/cuando/ donde + pres. subjuntivo
 • Construcciones de relativo con el pronombre neutro “lo” para comentar y discutir información: lo (de) que + verbo; lo de + sustantivo
 • Primerniki: lo que más/menos; superlativos.
 • Construcciones impersonales: la gente; se/uno + 3ª pers. Singl.; Usos de los pron. tú y ellos con valor generalizador.
 • Construcciones condicionales: con tal de que + presente subjuntivo...
 • Me gusta/me encanta/me sorprende/me llama la atención...

Doseganje stopnje B2 zahteva predanost, vajo in čas. Pomembno je, da se izpostavljate španski govorici v različnih kontekstih, da se nenehno učite in izboljšujete svoje veščine ter da redno komunicirate v španščini. Tečaji, učitelji in jezikovne aplikacije vam lahko pomagajo pri napredovanju do stopnje B2.

Če iščete pravi tečaj španščine za vas, obiščite našo spletno stran in se dogovorite za brezplačno uvodno uro. Če se pa tujega jezika raje sami učite s pomočjo spletnih aplikacij, priporočamo platformo Study Online Language, kjer se boste kar mimogrede naučili španščine s pomočjo interaktivnih e-učilnicah.

nemščina program, španščina program, angleščina program, španščini

Barbara Mikolič in Bojana Petkovič

Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih