ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

Nemščina program od A1-B2

Preglejte naš program, raziščite vsebino, ki smo jo pripravili na določeni stopnji. Program je vsebinska osnova, ki pa ji učitelji dodajo še kulturne vidike in druge zanimivosti, ki pridejo prav […]

Preglejte naš program, raziščite vsebino, ki smo jo pripravili na določeni stopnji. Program je vsebinska osnova, ki pa ji učitelji dodajo še kulturne vidike in druge zanimivosti, ki pridejo prav pri uporabi nemščine v praksi.

Nemščina program:

Nemščina program 1 A1.1

Teme: naučimo se predstaviti, opišemo svojo družino, govorimo o hrani in pijači, predstavimo svoje stanovanje, opišemo svoj vsakdan, govorimo o prostem času in da se učimo celo življenje.

Sklopi besedišča: predstavitev in slovo, osebni podatki, različne države in jeziki, družina, živila, navedba količin, cene, barve, hiša/stanovanje, oprema (pohištvo, bela tehnika), oglasi o stanovanjih, čas, dnevi v tednu, odpiralni čas, aktivnosti, vreme in klima, smeri neba, aktivnosti v prostem času in konjički, dodatno izobraževanje, strategije učenja.

Slovnica: povedni stavek, vprašalni zaimki z začetnico W, osebni zaimki ich, du, Sie, spregatev pomožnih, pravilnih in nepravilnih glagolov, predlogi aus, in, am, um, von …bis, svojilni zaimki, osebni zaimki, nedoločeni členi, zanikani člen kein, množinski samostalniki, vprašanja in odgovori z ja/ne, samostalniki brez člena, določeni člen, krajevna prislova hier, dort, nikalnica nicht, sestavljeni samostalniki, ločljivi glagoli, položaj glagola v stavku, raba tožilnika pri samostalnikih, modalna glagola können, wollen, sestavljeni preteklik z glagolom haben in sein, sestavljeni preteklik v stavku.

Nemščina program 2 A1.2

Teme: Govorimo o poklicu in delu, naučimo se kupiti vozovnico za javni prevoz in znamo rezervirati prenočišče, pogovarjamo se o zdravju in bolezni, gremo skozi mesto, spoznavamo servis za stranke in pomoč v vsakdanu, poznamo oblačila in jih znamo kupiti, naučimo se sprejeti povabilo na praznična in osebna praznovanja in znamo sestaviti čestitko.

Sklopi besedišča: poklic, delo, praksa, pravila v prometu in okolju, obrazec za rezervacijo, deli telesa, bolezni, e-mail, ustanove in kraji v mestu, prometna sredstva, servis popravil, storitve, oblačila in predmeti, pokrajine, meseci, praznovanja, čestitke.

Slovnica: ženska in moška imena poklicev, krajevni in časovni predlogi, modalni predlog als, pomožna glagola haben in sein v enostavnem pretekliku, modalni glagoli müssen, dürfen, sollen, besedni red v stavku, nedoločeni zaimek man, velelnik, spregatev glagolov, svojilni zaimki, glagola werden, können v pogojniku II, glagoli s različnimi predlogi, kazalni zaimki, vprašalni zaimek Welch- , osebni zaimki v dajalniku, glagoli v dajalniku, stopnjevanje pridevnika gut, vrstilni števniki, osebni zaimki v tožilniku, veznik denn.

Nemščina program 3 A2.1

Teme: Predstavimo svoj vsakdan in družino, pripovedujemo o različnih načinih bivanja in načinih življenja, pogovarjamo se o svojem domu in delu v gospodinjstvu, klepetamo s sosedi in jih prosimo za pomoč, opišemo svoje navade prehranjevanja, gremo na kosilo v restavracijo,  spoznavamo delovno okolje, vodimo poslovni pogovor po telefonu, učimo se razumeti intervju v časopisu, pogovarjamo se o delu in prostem času,

razumemo različne nasvete za zdravo življenje, predstavimo svoje športne aktivnosti, pripravimo se na telesne aktivnosti, ki jih nudijo na našem delovnem mestu in razmišljamo o tem, kako bi ostali aktivni, opisujemo našega želje iz otroštva o izbiri poklica, pogovarjamo se o šolskem sistemu in času šolanja, predstavimo svoj sanjski poklic, opišemo dobre zamisli o različnih darilih, praznujemo poroke in druge svečanosti, načrtujemo družinska praznovanja.

Sklopi besedišča: družina in družinski člani, oblike bivanja in življenja, stanovanje, sobivanje v najemniški hiši, odpadki, posoda, hrana in različni obroki, v restavraciji, delo in prosti čas, iskanje zaposlitve, podjetje, hotel, športi in zvrsti športa, zdravje in fitnes, šola in vrste šolanja, šolski predmeti, izobraževanje in poklic, darila, poroka, svečanosti.

Slovnica: vezniki weil, wenn, dass, ločljivi in neločljivi glagoli v sestavljenem pretekliku, osebna imena v rodilniku, predlog von, predlog auf  z dajalnikom in tožilnikom, krajevni prislovi, nedoločen člen ein v imenovalniku in tožilniku, glagol sollen v pogojniku II, povratni glagoli, glagoli s predlogi, vprašalni zaimki in kazalni prislovi, modalni glagoli v enostavnem pretekliku, uporaba dajalnika kot predmet, položaj predmeta v stavku, predlog von + dajalnik.

Nemščina program 4 A2.2

Teme: Naučimo se izraziti želje glede počitka in dajati predloge za razna druženja, razumemo koledar prireditev, beremo in poslušamo oglase o raznih prireditvah, opišemo svoje stanovanje in predmete v njem, priredimo dražbo, predstavimo svoje najljubše predmete, pogovarjamo se o nakupu različnih stvari, izpolnimo test o svojih najljubših predmetih, razumemo intervju, poslušamo sporočila in se pogovarjamo po telefonu, udeležimo se kviza o navadah,

razumemo informacije o nekem poklicu, opisujemo kraje in opišemo poti, kako do kam priti, razumemo poročila o prometu na radiju in vremensko napoved, poročamo o prometu v naši domovini, predlagamo različna potovanja in jih opisujemo, beremo oglase o nastanitvah, načrtujemo dopust in potovanje, informiramo se na bančnem okencu o pogojih poslovanja in načina plačila, razumemo bančne storitve, napišemo razpravo o denarju, govorimo o sebi in drugih, razumemo besedila o pomembnih osebnostih, predlagamo najljubše aktivnosti na počitnicah, predstavimo želje in sanjske počitnice.

Sklopi besedišča: aktivnosti, želje in načrti za prosti čas in konec tedna, nakup predmetov in materialov, moje najljubše stvari in kakšno vrednost imajo zame, na pošti, komunikacija in mediji, opis poti, prometa in vreme, potovanja in rezervacija potovanj, aktivnosti na dopustu, banka, poslovanje z banko in bančne storitve, druženje, dopust in prosti čas, želje in sanjske počitnice.

Slovnica: glagoli sein, haben, werden, können v pogojniku II, veznika trotzdem, deshalb, sklanjatev pridevnika neu z nedoločenim členom, stopnjevanje pridevnika groß, tvorba pridevnikov, sklanjatev pridevnika grün z določenim členom, trpnik v sedanjiku, samostalniki s končnico –ung, krajevni in časovni prislovi, sklanjatev pridevnikov brez člena, modalni predlog ohne, indirektni vprašalni stavki z vprašalnimi zaimki, indirektni vprašalni stavki z odgovori ja/ne, glagol lassen, ponovitev sestavljenega in enostavnega preteklika, ponovitev stavčne zveze z wenn, weil, dass, ponovitev pogojnika II, ponovitev tvorbe pridevnikov, ponovitev tvorbe sestavljenih samostalnikov in pomanjševalnic s končnico -chen.

Nemščina program 5 B1.1


Teme: 
Predstavimo spomine na svoje otroštvo in trenutke sreče, razumemo intervju na radiju in se pogovarjamo o doživetjih iz preteklosti, razpravljamo o prenašalcih sreče, pogovarjamo se o televizijskih serijah in podamo svoje stališče, opisujemo lastnosti in predmete oseb, v razpravi dosežemo soglasje, ogledamo si statistiko o gledanju televizije, spoznamo nasvete o zdravem načinu življenja, obiskujemo zdravnika, opisujemo vadbo fitnesa, iščemo in dajemo nasvete o zdravju, na tečaju izvedemo statistiko o zdravem načinu življenja in se pogovorimo o njej, razumemo prispevek na forumu o zdravju, naučimo se vljudno odkloniti vabilo,

poslušamo radijsko oddajo o tujih jezikih, dobimo nasvete za učenje tujih jezikov, razumemo besedilo o večjezičnosti, govorimo o lastnem jeziku, beremo oglase za zaposlitev in napišemo prošnjo, v pogovoru se predstavimo za zaposlitev, razumemo ustvarjalne tehnike in jih uporabljamo, pogovarjamo se o zamislih poslovanja,

govorimo o znanju in pristojnostih v poklicu, podajamo nasvete glede težav na delovnem mestu, v trgovini se pogovarjamo kot stranka, vložimo pritožbo, govorimo o težavah sobivanja, upoštevamo hišni red, rešujemo težave s sosedi, vljudno izrečemo kritiko in se vljudno odzovemo na kritiko, opisujemo svoj način bivanja, razumemo besedilo na temo »odnosi na daljavo«, govorimo o odnosih.

Sklopi besedišča: otroštvo in preteklost, sreča in prenašalci sreče, zabava, glasba, televizija, televizijske serije, kino, zdravje, zdravo življenje, pregledi pri zdravniku, jeziki, večjezičnost, poklicne želje, iskanje zaposlitve, prošnja za zaposlitev, predstavitveni pogovor, osebni podatki za zaposlitev, delovni vsakdanjik, storitve, pritožba, sobivanje: težave in pravila, stanje glede bivanja.

Slovnica: spregatev glagolov v enostavnem pretekliku, veznika als, obwohl, predpreteklik, oziralni zaimki in oziralni odvisnik, trpnik v sedanjiku z modalnimi glagoli, rodilnik z določenim in nedoločenim členom, pogojnik II z predlogom wenn, predlog wenn + rodilnik, nedoločnik s predlogom zu, časovni predlogi + rodilnik, glagoli in izrazi z zaimkom es, vezniki + nedoločnik, veznika statt/ohne … zu + nedoločnik, dvodelni priredni veznik nicht nursondern auch, spregatev pogojnika II v preteklosti, pogojnik II v preteklosti za izražanje neresničnih želja, ponovitev glagolov s predlogi, predlog trotz + rodilnik.

Nemščina program 6 B1.2

Teme: Vljudno odklonimo naročilo za delo, razpravljamo o odnosu do sodelavcev, neko osebo bližje opišemo, sogovorniku ponudimo tikanje, razmišljamo o tikanju ali vikanju, pogovorimo se in načrtujemo potek dela, razpravljamo o navideznem in resničnem, govorimo o aplikacijah in funkcijah naprav, razumemo navodila za uporabo naprav in jih razložimo, sodelujemo na forumu v medmrežju, razumemo radijsko diskusijo o digitalnem svetu,

razpravljamo o digitalnih medijih, naučimo se pritožiti se in nekaj reklamirati, govorimo o spodrsljajih in nesrečah v vsakdanjiku, opisujemo proizvode, razumemo radijsko reportažo o crowdsourcingu in sodelujemo pri tem, pogovarjamo se o lepo vedenju in oliki, spoznavamo pravila in nepravilno vedenje v cestnem prometu,

predstavimo svoje sodelovanje na socialnem področju, govorimo o zgledih, razpravljamo o vprašanjih vesti in podamo svoje stališče, predstavimo različne biografije ljudi, ki so se borili za določeno stvar, naučimo se neko stvar oceniti in izraziti svoje mnenje ter podati predloge, beremo članke v časopisu, razumemo zgodovino Nemčije po letu 1945 in predstavimo zgodovine svoje domovine, govorimo o regionalnih specialitetah, načrtujemo praznovanja, govorimo o svoji domovini, pogovarjamo se o Evropi in Evropski uniji, predstavimo svojo pot učenja nemščine, govorimo o načrtih in bodočnosti.

Sklopi besedišča: delo in sodelavci, odnosi v pisarni, tehnika in vsakdan, digitalni mediji, proizvodi in reklama, pritožbe in reklamacije, spodrsljaji in nesreče, pravila in zakoni, olika, biti tuj, delovni vsakdan, društva, socialno sodelovanje, zgledi, vprašanja vesti, biografije, demokracija, politika in družba, nemška povojna zgodovina, specialitete, domovina, Evropa.

Slovnica: razni vezniki, dvodelna veznika je …desto/umso …desto, oziralni odvisnik s predlogi, samostalniška raba pridevnik, sklanjatev samostalnikov z –n, časovni vezniki, dvodelni vezniki, sedanji deležnik kot pridevnik, prihodnjik, predlog außer, sestavljeni preteklik v trpniku, sklanjatev pridevnika groß v primerniku in presežniku, ponovitev tvorbe sestavljenih samostalnikov, ponovitev glagolov s predlogi, ponovitev pridevniških prislovov.

Nemščina program 7 B2.1 in B2.2

Teme: Naučimo se nekaj razlagati, izražamo domnevo, mnenje in pomislek, napišemo komentar, opišemo težavo, poročamo o lastnih izkušnjah, imamo predavanje, imenujemo primere, oblikujemo lastni interes, predstavimo predloge, povzamemo besedilo, vodimo diskusijo, opišemo kraj, grafiko in sliko, dajemo nasvete, primerjamo, in ocenjujemo,

naučimo se predstaviti lastne izkušnje, izrazimo lasten interes in gotovost, predstavljamo in razlagamo svoje zamisli, poimenujemo pogoje, prednosti in pomanjkljivosti, predlagamo dobro knjigo, napišemo (na pol) uradni e-mail, zahvaljujemo se za razumevanje, opozorimo na nepomembnosti, napišemo razpravo.

Sklopi besedišča: Doživetja, digitalna dieta, nove oblike komunikacije, mladostniki danes, vzori in idoli, ljudje v invalidskem vozičku, posebni trenutki, domovina in jezik, moje mesto Bochum, zgodbe o migraciji, poraba vode, študij: raziskovanje bodočnosti, urbani vrtovi, šola, pogoji proizvodnje, trendi prehranjevanja, včerajšnja vizija prihodnosti, glavno mesto kolesarjev: Müster, self-tracking, izumiranje čebel, socialno sodelovanje, digitalizacija, demografske spremembe,

prečkanje Alp, alergije in prehlad, intuicija, Berlinski zračni zid, Berlinski zid in življenje v vzhodni Nemčiji, spominski dnevi, influencerji (vplivneži) in reklama, gospodarstvo in šola, alternativni modeli plačevanja, poklici v gledališču, informativni dnevi na univerzi, želje glede službe, človekove pravice, volilna pravica pred 18 letom, Evropska unija.

Slovnica:  

Vrstni red dajalnika in tožilnika v sredini stavka, položaj nikalnice nicht v stavku

tvorba sestavljenih samostalnikov, tvorba pridevnikov z miss –, un–, –los, –frei, vzročni stavki s predlogi aufgrund, aus, vor, dank, pogojni stavki z vezniki falls, sofern, predlog bei, pogojni stavki brez veznikov, modalni glagoli, tvorba samostalnika z Ge–, dvodelni vezniki, časovni odvisniki z vezniki solange, sobald, ehe, subjektivni pomen modalnega glagola sollen, odvisni govor v pogojniku I in II, oziralni odvisniki z wer, wen, wem, prislovi infolgedessen, folglich, so, also in predlog infolge, povezava samostalnika z glagolom, tvorba samostalnikov s končnico –e,–nis, –ung, –ation, namerni odvisniki z vezniki dafür, dazu, predloga für in zu,

predlogi z rodilnikom, tvorba samostalnikov iz glagolov, krajevni predlogi um…herum, entlang, von …aus, oberhalb, unterhalb,  pridevniška raba sedanjega deležnika, vezniki auch wenn, selbst wenn, prislova dennoch, allerdings, predlogi auch bei, selber bei, modalni stavki z veznikom dadurch…dass, s prislovom dadurch in s predlogom durch, izražanje neresničnih primerjav z als wenn in als, raba zaimka es v stavku z dass in v stavku z nedoločnikom, predlog während

prislovi dagegen, jedoch, hingegen, predlog im Gegensatz, glagoli, samostalniki in pridevniki + predlogi, glagol sein v tožilniku, stavek v tožilniku z von in durch, oblika tožilnika s sich + nedoločnik + lassen in sein + zu + nedoličnik, pridevniki s končnico –bar,  nedoločeni zaimek man, jemand, niemand, pridevniška raba sedanjega in preteklega deležnika.

nemščina program
nemščina program
nemščina program
nemščina program
Vam je prispevek všeč?
Delite ga na socialnih omrežjih